Oljeavskiljare

Vi hjälper dig med din Oljeavskiljare

Våra experter på KanDet Group renoverar, servar eller byter ut all typ av oljeavskiljare. Vi ser även till att ni erhåller ett servicekontrakt för tömning och besiktning av era oljeavskiljare till ett förmånligt pris genom vår samarbetspartner PREZERO. Som i sin tur ser till att ni enklare möter upp alla myndighetskraven.

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra s.k. lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten).

Det kan gälla både i anslutning till spillvatten och dagvatten på t.ex.

  • Bensinstationer
  • Fordonstvättar
  • Trafikbelastande ytor (garage, parkeringsplatser, dagvatten från vägar, broar och tunnlar samt spolplattor vid t.ex. distributionsfirmor m.fl.).
  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter som verkstäder och bilskrotningsanläggningar.
  • Kondensvatten från kompressorer vid industrier.