Fettavskiljare

Fettavskiljare

Fetthaltigt vatten utgör en allvarlig fara för funktionen i avloppssystem. Fett och olja avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar, vilket kan leda till korrosion, igensättning och obehaglig lukt.

Att installera fettavskiljare är nästan alltid obligatoriskt vid restaurangverksamhet, det är regelverket i respektive kommun som reglerar detta.

Dimensionering:

Dimensioneringen av fettavskiljaren skall alltid ske i enlighet med Europa normen i SS-EN 1825-2. Detta sker i normalfallet på tre olika sätt:

  • Dimensionering baserad på köksutrustning
  • Dimensionering baserad på måltider per dag
  • Dimensionering baserad på antalet slaktade djur (tillämpligt för slakteri verksamhet)