Vi hjälper er med allt från vattenrening till byggnationer och solpaneler.

Vi på KanDet Group tänker på miljön och satsar 100 procent på att rena och vårda vår Jord på bästa sätt.

 

Vi arbetar med hög flexibilitet och profession. Tillsammans har vi löst många svåra problem, genom att vi lärt oss att använda vår kunskap till att tänka utanför boxen.

 

  • service1
    Våra system för dagvattenrening har till uppgift att rena och lagra miljöfarliga kemikalier, vätskor och partiklar. Med vår erfarenhet och kunskap skräddarsyr vi en effektiv och säker lösning, anpassad utifrån era behov.
  • service2
    Vi har optimala oljeavskiljare för garage, verkstad, tvätthall, industri, parkeringsytor/hårdgjorda ytor. Våra oljeavskiljare finns för installation inomhus eller i mark, tillverkade i betong, glasfiber eller rostfritt.
  • service3
    Vi har fettavskiljare i plast, betong eller rostfritt för installation både i mark och inomhus. Vi har kunskapen att hjälpa dig med en korrekt dimensionerad avskiljare för såväl större system, som beredningskök och slakterier, liksom för mindre system för restauranger och caféer.